RAZPIS za 13. člansko tekmovanje za PGD Planina

PGD Planina pri Postojni RAZPISUJE 13. člansko gasilsko tekmovanje za pokal PGD Planina, ki bo v soboto, 6. julija 2013, s pričetkom ob 16. uri  pri Planinski jami.

PGD PLANINA
Planina 100
6232 Planina

Planina, 30.05.2013

Zadeva: RAZPIS

PGD Planina pri Postojni RAZPISUJE 13. člansko gasilsko tekmovanje za pokal PGD Planina, ki bo v soboto, 6. julija 2013, s pričetkom ob 16. uri  pri Planinski jami.

Tekmovalne discipline za članice  in člane:
–    vaja z motorno brizgalno po CTIF predpisih – suha izvedba (knjižica Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, letnik 2011 str. 112 BREZ PREPROGE),
–    štafeta na 400 m za člane in članice brez ovir in prenosa povelja (str.163).

Osebna oprema tekmovalcev po predpisih GZS.
Točke na starost enot se ne upoštevajo.

Nagrade:

1.    Članice: – za dosežena prva tri mesta pokal v trajno last
– za prvo mesto prehodni pokal PGD Planina

2.    Člani:    – za dosežena prva tri mesta pokal v trajno last
– za prvo mesto prehodni pokal PGD Planina

Vse ekipe prejmejo priznanja za sodelovanje.

Prijave ekip so zaželene do četrtka 4. julija 2013 na:
– naslov PGD Planina, Planina 100, 6232 Planina,
– elektronski naslov: andrej.kovac@pvcnagode.si

– GSM 041-338-722 (Andrej Kovač).
Na dan tekmovanja so prijave možne do 16h.

Razglasitev rezultatov bo ob 20h pred gasilskim domom v Planini.

Tekmovalni odbor PGD Planina


Avtomatski defibrilator v Planini

V mesecu januarju smo v Planini dobili avtomatski defibrilator (AED).  Napravo je namenjena laikom in se uporablja za ukrepanje ob srčnem zastoju.

Aparat se nahaja pri vhodu v Gasilski dom v Planini.

Več o ADE na spletni strani , kjer je tudi prikaz uporabe aparata.


Zadeva: RAZPIS

PGD Planina pri Postojni RAZPISUJE 10. člansko gasilsko tekmovanje za pokal PGD Planina, ki bo v soboto, 3. julija 2010, z začetkom ob 16. uri  pri Planinski jami.

Tekmovalne discipline za članice  in člane:
-vaja z motorno brizgalno po CTIF predpisih – suha izvedba (knjižica Gasilske in gasilsko športne discipline, letnik 2003 str. 80),
-štafetni tek brez ovir in prenosa povelja (str.111).
Osebna oprema tekmovalcev po predpisih GZS.
Točke na starost enot se ne upoštevajo.
Nagrade:
1.Članice:- za dosežena prva tri mesta pokal v trajno last
– za prvo mesto prehodni pokal PGD Planina

2.Člani: – za dosežena prva tri mesta pokal v trajno last
– za prvo mesto prehodni pokal PGD Planina

Vse ekipe prejmejo priznanja za sodelovanje.

Prijave ekip do četrtka 1. julija 2010 na:
– naslov PGD Planina, Planina 100, 6232 Planina,
– elektronski naslov andrej.kovac@pvcnagode.si
– GSM 041-338-722 (Andrej Kovač).
Na dan tekmovanja so prijave možne do 16h.

Razglasitev rezultatov bo ob 20h pred gasilskim domom v Planini.

Tekmovalni odbor PGD Planina


RAZPIS za GASILSKO TEKMOVANJE in VESELICA

PGD Planina pri Postojni RAZPISUJE 9. člansko gasilsko tekmovanje za pokal PGD Planina, ki bo v soboto, 4. julija 2009, z začetkom ob 16. uri pri Planinski jami.

Planina, 23.06.2009

Zadeva: RAZPIS

PGD Planina pri Postojni RAZPISUJE 9. člansko gasilsko tekmovanje za pokal PGD Planina, ki bo v soboto, 4. julija 2009, z začetkom ob 16. uri pri Planinski jami.

Tekmovalne discipline za članice in člane:
– vaja z motorno brizgalno po CTIF predpisih – suha izvedba (knjižica Gasilske in gasilsko športne discipline, letnik 2003 str. 80),
– štafetni tek brez ovir in prenosa povelja (str.111).

Osebna oprema tekmovalcev po predpisih GZS.
Točke na starost enot se ne upoštevajo.

Nagrade:

1. Članice: – za dosežena prva tri mesta pokal v trajno last
– za prvo mesto prehodni pokal PGD Planina

2. Člani: – za dosežena prva tri mesta pokal v trajno last
– za prvo mesto prehodni pokal PGD Planina

Vse ekipe prejmejo priznanja za sodelovanje.

Prijave ekip do četrtka 2.julija 2009 na:
– naslov PGD Planina, Planina 100, 6232 Planina,
– elektronski naslov andrej.kovac@pvcnagode.si
– GSM 041-338-722 (Andrej Kovač).
Prijave so možne tudi na dan tekmovanja do 17. ure.

Razglasitev rezultatov bo 20h pred gasilskim domom v Planini.

Tekmovalni odbor PGD Planina


Planinski gasilci pomagali v Železnikih

Klic NA POMOČ je iz Železnikov, ki jih je 18.9.2007 prizadelo hudo neurje in poplave, prišel tudi do Planine. Planinski gasilci smo se trikrat odpravil v Železnike in pomagali pri odpravljanju posledic neurja. Več o samih intervencijah v nadaljevanju. Nekaj utrinkov dogajanja je zabeležil tudi fotoaparat.


Sreda, 19.9.2007
Preko občinskega poveljnika smo v sredo 19.9.2007 ob 9:04 dobili obvestilo, da v Železnikih potrebujejo pomoč pri odpravljanju posledic neurja, ki je ta kraj prizadelo 18.9.2007. Zborno mesto je bilo v Postojni ob 12:00. Predviden čas začetka del je bil za 14:00 in na terenu naj bi ostali do 22:00. Iz GZ Postojna nas je bilo 15 gasilcev iz PGD Hruševje, Razdrto, Studenec, V. Ubeljsko in Planina.
Po prihodu v Železnike smo se javili v štabu, ki je vodil intervencijo, se opremili in potem “veselo” na delo. Posnetki, ki so bili objavljeni na TV in internetu ne morejo prikazati vsega kar se je tam dogajalo. Katastrofa, nemoč in obup… Delali smo v samih Železnikih, po potrebi smo se razdelili v skupine. Skupaj mislim, da smo posredovali na petih lokacijah. Šlo je za črpanje vode oziroma mulja, odstranjevanje uničenega pohištva ter čiščenje blata in umazanije iz stanovanjskih hiš. Umazani in utrujeni smo se domov vrnili ob 23:30.
Petek, 21.9.2007
Zopet smo dobili prošnjo za pomoč pri odpravljanju posledic neurja v Železnikih. Zborno mesto tokrat je bilo v Postojni ob 5:00. Predviden čas začetka del je bil za 6:00 in na terenu naj bi ostali do 14:00. Iz GZ Postojna je odšlo 22 gasilcev iz več društev.
Tokrat so bili gasilci razporejeni v Zali log. Šlo je za črpanje vode oziroma mulja, odstranjevanje uničenega pohištva ter čiščenje blata, kamenja in umazanije iz stanovanjskih hiš. Poleg tega so gasilci pomagali Slovenski vojski pri čiščenju ceste v Zalem logu. Domov so se vrnili ob 15:00.
Nedelja, 23.9.2007
V Železnike je tokrat odšlo 13 gasilcev iz GZ Postojna: Razdrto 3, Postojna 1, Studeno 5 in Planina 4. Na pot smo se podali ob 6-ih zjutraj.
Kot vedno smo se po prihodu v Železnike javili v štabu, kjer smo dobili nadaljnja navodila. Sprva smo bili razporejeni v podjetje Domel, vendar smo nato po posvetu z vodstvom podjetja ugotovili, da naša pomoč tam ne bo potrebna. Štab nas je tako napotil na novo lokacijo, v Zali log. Delali smo na dveh lokacijah. Na prvi smo čistili cesto in strugo potoka, ter odkopali vodno zajetje enega od krajanov. Na drugi lokaciji pa smo čistili vrt in okolico stanovanjske hiše. Dan si bomo zapomnili po prijaznih in hvaležnih prebivalcih ter dobri preskrbi s hrano in pijačo. Domov smo se vrnili ob 7-ih zvečer.

Skupno je 10 gasilcev, nekateri so na pomoč odšli dvakrat, Železnikom in okolici namenilo 120 prostovoljnih ur dela. Vsem, ki ste udeležili intervencij v Železnikih iskrena hvala, še posebej pa tistim, ki ste zaradi nudenja pomoči drugim zapustili delovna mesta.

Poveljnik PGD Planina
Marko Simšič, GČ


Gasilsko društvo Planina

Stojan Matičič

Gasilsko društvo Planina

V zgodovini Planine je bilo že pred nastankom Gasilskega društva nekaj večjih požarov, ki so za seboj pustili veliko opustošenje.

Naj omenim le enega iz leta 1626, ki je uničil trg in močno poslabšal gmotno stanje prebivalcev.
Da bi se ljudje čim bolj uspešno spopadli s požari, so v sili stopili skupaj, pozneje pa je zaradi nevarnosti požarov nastala organizirana skupina z imenom »Požarna bramba«.
Konec leta 1887 je ustanovni odbor spisal prošnjo in društvena pravila ter zaprosil Visoko cesarsko-kraljevo deželno oblast  v Ljubljani, da odobri ustanovitev društva.
Prošnja je bila ugodno rešena 19. julija 1888 in je vsebovala pogoj, da mora  društvo sestavo novo izvoljenega odbora sporočiti v Ljubljano.
Prvi poveljnik novo nastalega društva je bil Franc Reissmüller, nadzornik posesti kneza Windisch-Graetza na gradu Haasberg. Zagotovo je bil Reissmüller kot zvest delavec na posesti Haasberg pomembna vez med knezom Windisch-Graetzem in  gasilskim društvom. Med obema se je v teku delovanja društva vzpostavil odnos, ki je temeljil na vzajemni pomoči. To sta drug drugemu dajala in jo drug od drugega sprejemala tako društvo, kot knezova družina. Knez je društvu večkrat izkazal svojo naklonjenost, predvsem v prvih letih delovanja društva, ko so se gasilci opremljali z novim orodjem in obleko ter urejali svoje prostore. V gmotnih težavah se je društvo s prošnjo za podporo večkrat obrnilo na družino Windisch-Graetz, ob različnih priložnostih pa je ta poklonila denar tudi sama. Tako je knez leta 1891 društvu namenil 400 goldinarjev za nakup nove brizgalne in s tem pokril tretjino stroškov. Brizgalno so naročili v Ljubljani pri znanem  tovarnarju- livaru, Albertu Samassi.
Približno leto dni po naročilu je bila izdelana. Blagoslovil jo je župnik Ivan Podboj. Nedelja, 4. septembra 1891, je bila svečana za planinske gasilce in ostale Planinčane. Dopoldne je bila sv. maša, h kateri so gasilci, ob spremljavi vojaške godbe iz Trsta, na vozu pripeljali blagoslovit okrašeno brizgalno. Popoldne je sledila veselica z zabavo.
5. decembra leta 1892 je društvo pomagalo pri gašenju požara na gradu Haasberg. Začela je goreti streha, ker se je vnel tram ob dimniku in gasilska pomoč je bila nujna. Gasilci so prvič preizkusili moč nove brizgalne, ki so jo postavili ob vodnjak pred gradom in preko nje po ceveh brizgali vodo na streho. Na pomoč sta prišli  gasilski društvi iz Postojne in Rakeka.
Ni pa bilo vedno orodje tisto, za kar je društvo  prejemalo denarni dar.
Ko sta knez Hugo in njegova žena Matilda Windisch-Graetz leta 1892 obhajala svojo srebrno poroko, sta ob tej svečanosti namenila 50 goldinarjev za potrebe gasilskega društva. V znak izkazanih dobrot in  spoštovanja so kneza 6. januarja 1906 izvolili za svojega častnega člana.
Poleg nabave opreme se je društvo v prvih desetletjih obstoja ukvarjalo tudi s prostorsko stisko. Po šestih letih obstoja, leta 1894, je za svoje potrebe za deset let najelo poslopje v Gornji Planini. Po pretekli pogodbi so iskali nove prostore in se tako preselili v Galacijevo šupo ter jo usposobili za gasilni dom.
Društvo je aktivno delovalo in bilo že leta 1890  sprejeto v Zvezo gasilnih društev dežele Kranjske.
Vsak član si je moral prizadevati za rast članstva. Leta 1906 so sklenili, da mora imeti vsaka hiša vsaj enega člana pri gasilcih. V nasprotnem primeru pa mora plačati društvu eno krono.
Društvo je leta 1908 obhajalo dvajset letnico delovanja. Slovesnost je potekala v trgu pred cerkvijo sv. Roka. Ob tej priložnosti so razvili svoj prapor, na njem je izpisan moto: »Bogu v čast – bližnjemu v pomoč.« Botra  prapora je bila kneginja Matilda Vindisch-Graetz.
Od tega časa pa do leta 1940 so se člani društva redno udeleževali farne procesije na veliko noč, na dan sv. Rešnjega telesa in na god sv. Florjana.
Leta 1910 dobi društvo nove prostore in lesen sušilni stolp. Tedaj je  štelo že 45 usposobljenih gasilcev in precej podmladka.
V letih po 1. svetovni vojni kronika poroča, da društvu grozi razpad. Do leta 1925 se je društvena dejavnost še uspešno razvijala, nato pa do leta 1930 sledi stagnacija.
Svoje delovanje je društvo ponovno poživilo v tridesetih letih 20. stoletja. Leta 1932 nabavi novo motorno brizgalno. Deluje tudi na kulturno-družabnem področju: v zimskem času sodeluje s čitalnico in uprizarja igre, poleti pa prireja veselice.
V času 2. svetovne vojne in povojnem obdobju je društvena aktivnost zamrla. Ponovno zaživi leta 1948, ko izvoli novo vodstvo in dobi v uporabo prostore takratnega  Krajevnega ljudskega odbora v Vilharjevi hiši. 26. 1. 1948 se dogovorijo o gradnji stolpa in sestavijo gradbeni odbor. 15. 11. 1949 se društvo poveže z Okrajno Gasilsko Zvezo v Postojni. Ta jim naslednje leto ponudi 150.000 din pomoči za nabavo cementa. Gradbeni material, opeko in železo, so pridobili s podiranjem vojaških karavel okrog Planine. Ker je bilo članstvo bolj šibko, so zbirali nove člane kar po hišah; tako fante kot dekleta. Slednja so imela nalogo šivati in prati delovne obleke ter čistiti prostore gasilnega doma.
Leta 1956 so prišli do cilja otvoritve stolpa. Takrat se je začela tudi nabiralna akcija za nov prapor.
Sledila so »suha« leta in društvo leta 1972 presahne z delom.
Leta 1974 je potrebna ponovna registracija društva in krmilo prevzame Slavko Petkovšek. Naslednje leto je bilo kupljeno starejše vozilo, za primer intervencij in prevoz članov.
Leta 1980 se zamenja vodstvo društva. Novi predsednik podpiše pogodbo in društvo se izseli iz takratnih prostorov, v katere se s svojo trgovino naseli Mercator.
Potrebna je ureditev dokumentacije za novo gradnjo. Leta 1984 prevzame vodstvo Peter Žnidaršič in prične z zidavo temeljev za novi dom, ki je dokončan leta 1987. Večina dela je bila opravljenega prostovoljno. Isto leto se društvo odloči za nakup novega vozila. Sredstva sta prispevali OGZ Postojna in Krajevna skupnost Planina, ki ji je takrat predsedoval Jože Pogačnik.
Tako je društvo ob svoji stoletnici, leta 1988, v upravljanje prevzelo nov dom in vozilo TAM T80 S.
Nastopi leto 1991: čas demokratičnih sprememb in  rojstvo nove države. Društvo obnovi svoj prvi prapor iz leta 1908 in 15. 8. 1992 priredi slovesen gasilski shod ter v svojo sredo povabi kneza Windisch-Graetza, ki je svečano razvil obnovljen prapor. Društvo je ob obisku finančno podprl in podaril motorno brizgalno Ziegler TS 818. Čeprav je bilo ob tej priložnosti v društvu  nekaj nesoglasij,  društvo ne glede na nasprotovanja deluje naprej.
Društvo vsako leto prireja gasilske veselice, od leta 2000 pa tudi gasilska tekmovanja za pokal Planine. Ob slednjih se krepijo:  usposobljenost, tekmovalni duh udeležencev in prijateljske vezi. Ljudje se vse preveč oziramo le po materialnih dobrinah, vedno manj je pripravljenosti, razdajati se v poklicanosti gasilstva.
Leta 2006  društvo nabavi  za potrebe  požarov novo vozilo in vztraja pri začetem delu svojih prednikov.

Viri:
Leopold Podlogar, Iz zgodovine kranjskih trgov, V: Vrtec, Ljubljana 1925/26.
Gasilska kronika iz Planine 1888 – 1957, Original hrani Stojan Matičič.
Gasilska kronika iz Planine 1988 – 1993, Arhiv društva.
Župnijska kronika iz Planine pri Rakeku 1859 – 1931, Nadškofijski arhiv Ljubljana.


POPISNI LIST

POPISNI LIST ZA GASILSKI ZBORNIK:  OD LETA 1869 DO LETA 2005

POPISNI LIST ZA PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PLANINA PRI RAKEKU OD LETA 1888 DO 2005

1. ZGODOVINA, USTANOVITEV, VODENJE
a) Leto ustanovitve PGD: 1888
b) Ustanovitelj: Pobudnik Franc Reissmüller in člani.
c) Ustanovni člani: Franc Raissmüller, Ferdinand Hofman, Anton
Lavrič, Josip Benedek, Emanuel Christof, Franc Mejak,Alojz
Gartner,Andrej Milavec,Primož Savec, Anton Kovšca, Andrej
Kolar, Janez Tegelj, Julij Majer, Josip Blažon.

d) Načelnik:                                   e)  Podnačelnik:
Franc Raissmüller (1888-1901)            Ferdinand Hofman (1888-1890)
Anton Kovšca (1902-1909)                  Anton Kovšca (1890-1902)
Alojz Gartner  (1910-1912)                  Alojz Gartner (1903-1908)
Franc Mrhar (1909-1912)

Čas 1. svetovne vojne

g) Načelnik:                                    h) Podnačelnik:

Kovač Anton (1921-1921)
Anton Kolar ( 1922-1925)               Anton Ambrožič (1922- 1925)
Josip Ostanek ( 1925- 1928)          Anton Kovač       (1925- 1928)
Anton Kovač ( 1928-1929)              Franc Simšič       (1928- 1929)
Franc Simšič ( 1929- 1932)             Josip Ostanek      (1929-1932)
Josip Ostanek (1933- 1934)           Anton Udovič      (1932-1933)

5.11.1933 izvolijo predsednika.

i) Predsednik:                                      j) Poveljnik:
Josip Ostanek ( 1934-?)                     Anton  Udovič (1934-?)
Od leta 1934 do 1947 ni podatkov.

1947

2.8.1947 seja prostov.gasilske čete .izvolijo poveljnika Jože Vončina in njegov namestnik Karol Pivk.

1948

10.9.1948, se društvo na podlagi novega zakona ponovno registrira.

PREDSEDNIK:                                POVELJNIK:

Janez Otrin (1948-1952)                Jože Udovič (1948-1950)
Franc Kolar (1952-1956)                Franc Urbas (1952-1960)
Ivan Kolar  ( 1956-1960)               Štefan Humar (1960-1963)
Franc Simšič (1960-1962)               Franc Belčič (1974-1976)
Jože Matičič (1962-1966)                Marjan Tegelj (1982-1984)
Janez Žnidaršič (1966-1968)           Jože Blažon (1976-1993)
Jože Matičič (1968-1972)                Janez Kolar (1994- 2003)
Slavko Petkovšek (1974-1980)        Milan Potočnik (2003-2005)
Jože Poljšak (1980-1984)                Marko Simšič(2005-
Peter Žnidaršič (1984-1994)
Andrej Kovač (1994-1998)
Bojan Rener (1998-2003)
Stojan Matičič (2003-


120 let PGD Planina

Prostovoljno gasilsko društvo Planina vabi na
SLOVESNOST OB 120 LETNICI GASILSKEGA DRUŠTVA, ki bo v Planini, 21.6.2008

Program prireditve:

 • 16.30 zbor gasilcev na spodnji cesti,
 • 17.00 gasilska parada,
  • pozdravni nagovori in podelitev priznanj,
  • prisotni: predstavniki države, OGZ Slovenije, OGZ Postojna, državnozborski poslanci, postojnski župan,
  • nastop mažoret iz Logatca,
  • vrhniška godba na pihala,
  • pevski zbor Planina,
  • za zabavo bo skrbel ansambel Narcis,
  • nastop folklorne skupine France Marolt,
  • bogat srečelov,
  • za hrano in pijačo bo poskrbljeno.

Vljudno vabljeni!

 


PGD Planina – prejemnik priznanja “23.april”

V sredo 23.aprila 2008 je v Kulturnem domu v Postojni potekala osrednja prireditev ob prazniku Občine Postojna. Slavnostni govornik na prireditvi je bil župan, gospod Jernej Verbič. Skupaj s predsednikom komisije za podelitev občinskih priznanj, gospodom Edvardom Progarjem sta podelila priznanja občine Postojna “23 april”, ki sta ga letos, poleg Prostovoljnega gasilskega društva Planina, prejela še gospod Josip Kovšča iz Planine in gospod Marjan Geržin iz Postojne.

Odbor za podelitev občinskih priznanj je podelitev priznanja PGD Planina obrazloživ s temi besedami: “Prostovoljno gasilsko društvo Planina z delom svojih članov skrbi za požarno varnost krajanov Planine, njene okolice, po potrebi pa tudi širše vse od leta 1888. V društvo je včlanjenih 133 članov starih od 7 do 85 let. Društvo je živ organizem, ki je v svoji zgodovini doživljalo vzpone in padce. Kljub težavam v preteklosti pa je uspelo ubraniti idejo svojih ustanovnih članov, to je pomoč ljudem v nesreči. S trdim delom svojih članov si je uspelo zagotoviti mesto v Planini in zgraditi svoj dom, ki je v tem letu pred sanacijo in dograditvijo.

Vsako leto operativni gasilci za intervencije porabijo okrog 160, za izobraževanja pa še dodatnih 300 prostovoljnih ur. Ur za katere je edino plačilo beseda hvala iz ust prizadetih v nesreči. V zadnjih letih so, poleg intervencij na domačem požarnem okolišu in na območju Občine Postojna, posredovali tudi na drugih večjih požarih oziroma nesrečah. Naj omenim le največje: gašenje požara, ki je leta 1996 zajel Vremščico, gašenje požarov na Krasu leta 2003 in 2006, odpravljanje posledic neurja v Železnikih septembra lani. Vsa ta posredovanja pa ne bi bila mogoča brez ustrezne opreme in znanja, zato je društvo v sodelovanju z Občino Postojna in Gasilsko zvezo Postojna leta 2006 nabavilo in predalo namenu novo vozilo za gašenje požarov v naravi.

 

Društvo že nekaj let prireja Gasilsko člansko tekmovanje za pokal Planine. Tekmovalci prihajajo iz Notranjske, Primorske, okolice Ljubljane, Dolenjske in celo iz Štajerske. Tekmovanje ni samo tekmovalnega značaja, prihaja do druženja udeležencev, medsebojnih spoznanj, krepijo se prijateljske vezi. Prihaja do same prepoznavnosti kraja. Vsako leto, v mesecu juliju, društvo poskrbi za srečanje krajanov s tradicionalno gasilsko veselico. Od veselice ni dobičkov, vendar nadaljujejo s tradicijo in začetim delom svojih prednikov.

 

Letos, v mesecu juniju, bo društvo in njeni člani obhajalo svoj častitljiv jubilej – 120 letnico delovanja in 100 let prevzema prvega gasilskega prapora, ki ga društvo hrani obnovljenega v svojem domu.

Zaradi njihove aktivnosti in bogate zgodovine, ki jo hranijo v društvu, predlagamo, da se v tem letu Prostovoljnemu gasilskemu društvu Planina in njegovim članom, podeli priznanje Občine Postojna »23. april«.

Priznanje sta v imenu PGD Planina prevzela predsednik Matičič Stojan in poveljnik Simšič Marko. Podelitve pa so se udeležili tudi drugi člani društva.