Dan odprtih vrat 2018

V Nedeljo 1.4. 2018 bo dan odprtih vrat v Planinski jami. Ob 14h bo v stolpu predavanje o človeški ribici, ob 15h vhod v jamo.

Na letošnjem dnevu odprtih vrat bomo pobirali prispevke za jamarsko opremo.

Vabljeni!


Urnik in kontakt

Vhod v paradiž: JE MOŽEN

kontaktna oseba: Zvonko Samsa -> 041/ 338 – 696,  041/304 588
ali na e-poštni naslov: mogsac5@gmail.com

 

Od 1. oktobra do 1.aprila je obisk jame možen samo po predhodnem dogovoru.
Minimalen obisk je 5 oseb.
URNIK
Sobota: ogledi ob 17. uri. možen dogovor po telefonu
Nedelja + prazniki: ogledi ob  15. in 17. uri.
V JULIJU, AVGUSTU vsak dan ob 17 uri.
Ogled jame je možen tudi s čolni – Paradiž, ki je traja okrog 5-6 ur. Za več informacij kličite na zgornji tel. številki.

cena ogleda jame 

odrasli
10,00
otroci
7,00 €
skupina* otrok
3,00 €
skupina* dijakov 4,00 €
skupina* odraslih 5,00 €
večje skupine
popust

*na osebo v skupini – najmanj 10 ljudi.– oglejte si slike jame

http://www.burger.si/Novosti/Seznam.html


Odprtje jamarsko turistične sezone 2017

Leto je naokoli in ponovno se odpira jamarska turistična sezona v Planinski jami!
Vsako leto smo priredili odprtje sezone prvo nedeljo v aprilu, letos smo prestavili na 12.4. – drugo nedeljo zaradi velike noči. 12.4. se dobimo ob 15:45h pred kioskom pri Ravbarjevem stolpu. Nato sledi vhod v jamo. S seboj prinesite naglavne luči ali ročne svetilke.
Lep pozdrav in vljudno vabljeni

Opis ogleda Planinske jame

Ko zavijemo od obnovljenega Malograjskega stolpa pri Planini v zatrepno dolino, nad katero se je bocil nekdanji jamski svod, prečkamo unico po lesenem hodniku ob rakah, ki vodijo vodo na osamljeno žago. Pred nami se odpira obokana votlina pod visoko navpicno steno. Voda se vali čez širok jez in bučanje Unice nas spremlja, ko vstopamo v temno kraško podzemlje. Po nekaj desetih metrih hoje po jami se ozremo nazaj na edinstven motiv, v mirni vodni gladini se zrcali vhodni obok s sivimi stenami, zelenjem in modrino neba v ozadju. Oko se le pocasi privaja na temo in zato zija pred nami praznina, ko tipaje stopamo po prvem mostu cez podzemeljsko Unico. Onkraj mostu se pot strmo vzpenja v Visoko dvorano in le mocna luc seže 70 m visoko do stropa, sicer pa vidimo le pot pod nogami in slišimo bucanje vode v strugi. Malo pred Sotocjem se strop glavnega rova zniža in pot zavije v kratek umetni rov, ki nas privede do zacetka Pivškega rokava. Po mostu cez sotesko Pivke dosežemo razgledišce na sotocju. V daljavi slišimo bucanje podzemeljskega Raka, ki pada cez 5 m visok slap predno se zlije v Pivko. Do tu si lahko ogledamo jamo le z dobro lučjo, dalje pa potrebujemo tudi colne in drugo jamarsko opremo.

Rakov rokav je v zacetnem delu prostoren in visok, po dnu pa prevladuje podorno skalovje, cez katero se v brzicah vali podzemeljski Rak. Šele globlje v notranjosti so mirna jezera, ki jih locijo pragovi iz proda in podornih skal. Ob stenah je nekaj zanimivejših kapniških oblik, kot so Samotar in Dvojcka, ob bregovih jezer pa so ponekod cez meter visoke sipine krhkih hišic drobnih jamskih polžev. Skalne stene so do gladine visokih voda obložene s crno mangansko prevleko, višje pa so okrašene z belo in rumenkasto sigo in kapniki. Strop sega v Rakovem rokavu celo ob suši na vec mestih skoraj do vode, ob visoki vodi nastanejo tam neprehodni sifoni, sicer pa je rov do 10 m širok in prav toliko visok. V drugem delu je Rakov rokav nekaj ožji, zato pa toliko višji in v Pisanem kanalu je voda celo globoka do 12 m.


Uvod v Planinsko jamo

V južnem kotu Planinskega polja se odpira pod visoko prepadno steno na kraju izrazite zatrepne doline slikovit vhod v eno najzanimivejših in največjih vodnih jam v Sloveniji. Planinska jama se odlikuje z velikimi podzemeljskimi dvoranami, številnimi jezeri, lepimi kapniki in sotočjem dveh podzemeljskih rek. Iz nje priteka ob dežju Unica, ki zbira vodo iz Postojnske kotline, iz Javornikov in Rakove doline ter iz cerkniškega in Loškega polja. Ob suši teče iz jame le majhen potok, pretežni del Unice izvira tedaj v bljižnjih Malnih.Skupna dolžina vseh raziskanih rovov v Planinski jami znaša že 6000 m. Za 20 m širokim in 8 m visokim vhodom se glavni rov razširi do 40 m, strop pa se dvigne tudi 70 m visoko. Po 500 m se enotni vodni rov razdeli v dva rokava. Iz 2000 m dolgega Pivškega rokava priteka Pivka, ki ponika pri Postojni; po 2500 m dolgem vzhodnem ali Rakovem rokavu pa se pretakajo vode iz Rakove doline in Javornikov. Na kraju obeh rokavov sta globoka sifona in do njih je mogoče priti s primerno jamarsko opremo in izurjenosjo le ob nizki vodi. Ob visoki vodi ovira vožnjo s čolnom, zlasti po Pivškem rokavu močan tok. Rakov rokav pa je na več mestih do stropa zalit. Poleg vodnih rovov je v Planinski jami nekaj suhih stranskih rovov, ki pripadajo starejšim razvojnim fazam jamskega sistema na pritočni strani Planinskega polja.

Raziskovanje Planinske jame spada v klasično dobo odkrivanja kraškega podzemlja. Med najstarejše pisce, ki omenjajo Planinsko jamo, spadajo J. V. Valvasor (1689), F. A. Steinberg (1761) in T. Gruber (1781). Prvi pomembnejši raziskovalec jame je bil planinski kaplan Anton Urbas, ki je leta 1848 prodrl skupaj z domačini še onkraj sotočja v oba rokava. Za njim je raziskoval in opisal Planinsko jamo A. Schmidl (1854) in s pomočjo jamskega inženirja J. Rudolfa iz Idrije izmeril ves Pivški rokav ter pretežni del Rakovega rokava. Ta del Planinske jame je pozneje raziskoval W. Putick (1889), o njegovih odkritjih pa je pisal tudi znameniti francoski jamoslovec E. A. Martel (1894). Rakov rokav je po raziskavah v tem stoletju postal zagonetka, dokler niso bile pojasnjene napake prvih merilcev. Na podlagi geodetskih meritev in raziskav leta 1969 smo ugotovili, da je še najbolj natančen načrt napravil Ivan Michler (1955), ki je tudi prvi odkril v Rakovem rokavu podzemeljsko bifurkacijo. Nekako sredi tega rokava je opazil, da voda odteka v notranjost jame in ne proti izhodu kot navadno ob visoki vodi. Z barvanjem je nato dokazal, da odteka voda iz Skrivnostnega jezera na kraju Rakovega rokava v izvire v Malnih. Poznejše raziskave vodnih razmer so pokazale, da se tod mešajo toplejše vode iz Cerkniškega polja s hladnejšimi vodami, ki pritekajo izpod Javornikov. Potapljači so v Skrivnostnem jeteku odkrili 25 m globok pritočni kanal javorniških voda, medtem ko nadaljevanja jame v smeri proti Rakovem Škocjanu še niso odkrili (P. Krivic, A. Praprotnik 1973). V pivškem rokavu so že večkrat skušali preplavati sklepni sifon, vendar jim doslej še ni uspelo. V zadnjih desetletjih so bili odkriti in izmerjeni tudi manjši stranski rovi, kot so Rudolfov rov z zanimivimi ilovnatimi naplavninami, Rov mrtvih netopirjev, Mrtvaški in Katernov rov ter del Tihe jame. Razen dostopnih suhih in vodnih rovov so za jamoslovce zanimive najrazličnejše naplavine, ki so jih odlagali ter prelagali vodni tokovi in kapnica. Prav po ostankih pestrih naplavin v različnih delih jame je mogoče slediti zakonitosti nastajanja in preoblikovanja tega kraškega podzemlja skozi dolga tisočletja zemeljske zgodovine. Planinska jama je zanimiva tudi za biologe, saj v njej živi vrsta jamskih živali, med katerimi je človeška ribica najbolj znamenita.


Otvoritev jamarske sezone

Pridite v nedeljo dne 5.4.2009 ob 13 uri ob otvoritvi jamarske sezone vabi na brezplačen ogled Planinske jame!

 

Zbrali se bomo na prireditvenem prostoru pred Planinsko jamo.
Ob 13 uri bo predavanje o življenju človeške ribice. Ob 14 uri sledi vhod v jamo.
  Vljudno vabljeni!!

 

info: Zvonko Samsa: 041 388-696, 041/304 588


OTVORITEV SEZONE V PLANINSKI JAMI

V nedeljo dne 06.04.2008 ob 14uri ob otvoritvi sezone vabi jamarsko društvo na brezplačen ogled Planinske jame.Zbrali se bomo na prireditvenem prostoru pred Planinsko jamo, kjer vam bomo predstavili lepote Planinske jame, katere si boste v nadaljevanju programa lahko ogledali. Ogled bo organiziran in voden. V jami vam bomo predstavili delo jamarjev in če bo vodostaj vode dopuščal še jamsko potapljanje.
Za vse, ki jih zanima življenje človeške ribice in okolje v katerem prebiva vabimo uro pred uhodom v jamo in sicer ob 13.00 uri na predavanje katerega bo vodil mag.Grgor Aljančič. Zgodba o človeški ribici bo prdstavljena v dvorani Ravberjega stolpa kateri se nahaja v bližini prireditvenega prostora.
Informacije Zvonko Samsa 041/338-696 oz. Bojan Cvar 041/564-606


Otvoritev jamarske sezone

Jamarsko društvo planina v nedeljo dne 06.04.2008 ob 14:00 uri ob otvoritvi jamarske sezone vabi na brezplačen ogled Planinske jame!

 

Zbrali se bomo na prireditvenem prostoru pred Planinsko jamo, kjer vam bomo predstavili delovanje našega društva ter vam z besedo predstavili lepoto Planinske jame ketere si boste v nadaljevaju programa lahko ogledala tudi na svoje oči.

Ogled bo organiziran in voden. V jami vam bomo predstavili tudi delo jamarjev in jamskih potapljačev.
Za vse ki jih zanima življenje človeške ribice in okolje v katerem prebiva, vabimo uro pred otvoritvijo in sicer ob 13uri na predavanje katerega bo vodil mag. Gregor Aljančič. Zgodba o človeški ribici bo predstavljena v dvorani Ravberjega stolpa katerise nahaja v bližini prireditvenega prostora. Prireditev bo v vsakem primeru.
Vljudno vabljeni!!

 

info: Zvonko Samsa: 041 388-696 ali Bojan Cvar: 041 564-606


Otvoritev sezone v planinski jami

V nedeljo 2. aprila je bila otvoritev sezone v planinski jami
Najprej smo si ogledali plezalce na steni pri zbirališču v jamo.
Nato smo si ogledali notranjost planinske jame, ki je bila razsvetljena z svečkami in baklami.
Videli smo tudi potapljače, tako v vodi kot v čolnih.
Zunaj nas je čakala prijazna postrežba pijače in dobre
hrane.

Udeležba je bila zelo velika.