Lega Planine

Kraj Planina leži 455 metrov nad morjem, ob magistralni cesti Logatec – Postojna. Razpotegnjena je na obmocju približno treh kilometrov. Od Postojne jo loči 10 km planinskih serpentin, imenovanih tudi Kačje ride, le-te se iz Planine vzpenjajo skozi Postonjska vrata do Postojne. Iz Ljubljanske smeri pa proti Planini vodi cesta iz Logatca, ki je oddaljen okrog 12 km. Planina leži na JZ robu Planinskega polja, pod hribom imenovanim Grmada. Ima 230 hiš in okoli osemsto prebivalcev. Kraj je razdeljen na dva dela: Gornjo Planino, njen poseben del je Grič in Dolnjo Planino vse do pokopališča. Ima tudi zaselke: Kačja vas, Malni in Hasberg z ruševinami gradu. Z logaške strani pa samostojen zaselek Liplje z osmimi hišami. Naselje ima dve cerkvi: baročno cerkev sv. Marjete zaščitnice kraja iz leta 1771 in cerkev sv. Roka iz leta 1763. Nad Planino na Planinski gori pa je božjepotna Marijina cerkev, ki je tudi zelo obiskana.