Planinski gasilci pomagali v Železnikih

Klic NA POMOČ je iz Železnikov, ki jih je 18.9.2007 prizadelo hudo neurje in poplave, prišel tudi do Planine. Planinski gasilci smo se trikrat odpravil v Železnike in pomagali pri odpravljanju posledic neurja. Več o samih intervencijah v nadaljevanju. Nekaj utrinkov dogajanja je zabeležil tudi fotoaparat.


Sreda, 19.9.2007
Preko občinskega poveljnika smo v sredo 19.9.2007 ob 9:04 dobili obvestilo, da v Železnikih potrebujejo pomoč pri odpravljanju posledic neurja, ki je ta kraj prizadelo 18.9.2007. Zborno mesto je bilo v Postojni ob 12:00. Predviden čas začetka del je bil za 14:00 in na terenu naj bi ostali do 22:00. Iz GZ Postojna nas je bilo 15 gasilcev iz PGD Hruševje, Razdrto, Studenec, V. Ubeljsko in Planina.
Po prihodu v Železnike smo se javili v štabu, ki je vodil intervencijo, se opremili in potem “veselo” na delo. Posnetki, ki so bili objavljeni na TV in internetu ne morejo prikazati vsega kar se je tam dogajalo. Katastrofa, nemoč in obup… Delali smo v samih Železnikih, po potrebi smo se razdelili v skupine. Skupaj mislim, da smo posredovali na petih lokacijah. Šlo je za črpanje vode oziroma mulja, odstranjevanje uničenega pohištva ter čiščenje blata in umazanije iz stanovanjskih hiš. Umazani in utrujeni smo se domov vrnili ob 23:30.
Petek, 21.9.2007
Zopet smo dobili prošnjo za pomoč pri odpravljanju posledic neurja v Železnikih. Zborno mesto tokrat je bilo v Postojni ob 5:00. Predviden čas začetka del je bil za 6:00 in na terenu naj bi ostali do 14:00. Iz GZ Postojna je odšlo 22 gasilcev iz več društev.
Tokrat so bili gasilci razporejeni v Zali log. Šlo je za črpanje vode oziroma mulja, odstranjevanje uničenega pohištva ter čiščenje blata, kamenja in umazanije iz stanovanjskih hiš. Poleg tega so gasilci pomagali Slovenski vojski pri čiščenju ceste v Zalem logu. Domov so se vrnili ob 15:00.
Nedelja, 23.9.2007
V Železnike je tokrat odšlo 13 gasilcev iz GZ Postojna: Razdrto 3, Postojna 1, Studeno 5 in Planina 4. Na pot smo se podali ob 6-ih zjutraj.
Kot vedno smo se po prihodu v Železnike javili v štabu, kjer smo dobili nadaljnja navodila. Sprva smo bili razporejeni v podjetje Domel, vendar smo nato po posvetu z vodstvom podjetja ugotovili, da naša pomoč tam ne bo potrebna. Štab nas je tako napotil na novo lokacijo, v Zali log. Delali smo na dveh lokacijah. Na prvi smo čistili cesto in strugo potoka, ter odkopali vodno zajetje enega od krajanov. Na drugi lokaciji pa smo čistili vrt in okolico stanovanjske hiše. Dan si bomo zapomnili po prijaznih in hvaležnih prebivalcih ter dobri preskrbi s hrano in pijačo. Domov smo se vrnili ob 7-ih zvečer.

Skupno je 10 gasilcev, nekateri so na pomoč odšli dvakrat, Železnikom in okolici namenilo 120 prostovoljnih ur dela. Vsem, ki ste udeležili intervencij v Železnikih iskrena hvala, še posebej pa tistim, ki ste zaradi nudenja pomoči drugim zapustili delovna mesta.

Poveljnik PGD Planina
Marko Simšič, GČ

`