POPISNI LIST

POPISNI LIST ZA GASILSKI ZBORNIK:  OD LETA 1869 DO LETA 2005

POPISNI LIST ZA PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PLANINA PRI RAKEKU OD LETA 1888 DO 2005

1. ZGODOVINA, USTANOVITEV, VODENJE
a) Leto ustanovitve PGD: 1888
b) Ustanovitelj: Pobudnik Franc Reissmüller in člani.
c) Ustanovni člani: Franc Raissmüller, Ferdinand Hofman, Anton
Lavrič, Josip Benedek, Emanuel Christof, Franc Mejak,Alojz
Gartner,Andrej Milavec,Primož Savec, Anton Kovšca, Andrej
Kolar, Janez Tegelj, Julij Majer, Josip Blažon.

d) Načelnik:                                   e)  Podnačelnik:
Franc Raissmüller (1888-1901)            Ferdinand Hofman (1888-1890)
Anton Kovšca (1902-1909)                  Anton Kovšca (1890-1902)
Alojz Gartner  (1910-1912)                  Alojz Gartner (1903-1908)
Franc Mrhar (1909-1912)

Čas 1. svetovne vojne

g) Načelnik:                                    h) Podnačelnik:

Kovač Anton (1921-1921)
Anton Kolar ( 1922-1925)               Anton Ambrožič (1922- 1925)
Josip Ostanek ( 1925- 1928)          Anton Kovač       (1925- 1928)
Anton Kovač ( 1928-1929)              Franc Simšič       (1928- 1929)
Franc Simšič ( 1929- 1932)             Josip Ostanek      (1929-1932)
Josip Ostanek (1933- 1934)           Anton Udovič      (1932-1933)

5.11.1933 izvolijo predsednika.

i) Predsednik:                                      j) Poveljnik:
Josip Ostanek ( 1934-?)                     Anton  Udovič (1934-?)
Od leta 1934 do 1947 ni podatkov.

1947

2.8.1947 seja prostov.gasilske čete .izvolijo poveljnika Jože Vončina in njegov namestnik Karol Pivk.

1948

10.9.1948, se društvo na podlagi novega zakona ponovno registrira.

PREDSEDNIK:                                POVELJNIK:

Janez Otrin (1948-1952)                Jože Udovič (1948-1950)
Franc Kolar (1952-1956)                Franc Urbas (1952-1960)
Ivan Kolar  ( 1956-1960)               Štefan Humar (1960-1963)
Franc Simšič (1960-1962)               Franc Belčič (1974-1976)
Jože Matičič (1962-1966)                Marjan Tegelj (1982-1984)
Janez Žnidaršič (1966-1968)           Jože Blažon (1976-1993)
Jože Matičič (1968-1972)                Janez Kolar (1994- 2003)
Slavko Petkovšek (1974-1980)        Milan Potočnik (2003-2005)
Jože Poljšak (1980-1984)                Marko Simšič(2005-
Peter Žnidaršič (1984-1994)
Andrej Kovač (1994-1998)
Bojan Rener (1998-2003)
Stojan Matičič (2003-

`