Problematika ceste Planina – Unec

V članku sta v celoti objavljena vprašanje KS Planina in odgovor Občine Postojna v zvezi z rekonstrukcijo oz. obnovo občinske ceste Planina – Unec.

Vprašanje KS Planina, naslovljeno na župana Občine Postojna

KS Planina
Planina 111
6232 Planina

Občina Postojna
Ljubljanska 4
6230 Postojna
za župana g. Jerneja Verbiča

Zadeva: Rekonstrukcija občinske ceste Planina-Unec

Spoštovani g. župan,

na vas se obračamo v zvezi z rekonstrukcijo oz. temeljito obnovo občinske ceste Planina-Unec. Cesta je že dolgo časa v katastrofalnem stanju. Predstavniki KS Planina smo se na občino  že večkrat obrnili s tem problemom, vendar se zadeva ne premakne nikamor. Že bivši podžupan in kasnejši minister,  g. Zvonko Černač je obljubil in zagotovil, da bo ta cesta prenesena iz občinske v državno pristojnost, vendar se to žal ni zgodilo. Tako ta problematična cesta ostaja občinska skrb. V zadnjem času je bila le zakrpana večja luknja na mostu, kar pa je bilo vse, kar je bilo na tej cesti v zadnjih časih storjenega. V preteklosti je bilo kar nekaj obljub, da se bodo zadeve uredile. Seveda od obljub ni bilo nič.

Te ceste ne uporabljamo samo prebivalci Planine, saj je povezovalna cesta za širše območje in povezava na avtocesto. V časih poletnih zastojev na avtocesti je ta cesta še dodatno obremenjena, ker služi za obvoz, ki se ga poslužujejo tudi večji tovornjaki, za katere je promet po tej cesti prepovedan. Cesta je polna lukenj in zelo nevarna. Občasno krpanje lukenj s hladnim asfaltom ne pripomore k izboljšanju situacije. Tudi varovalne ograje so v slabem stanju (poškodovane in ukrivljene zaradi nesreč). Zaradi tega vas prosimo, da se osebno zavzamete za temeljito rekonstrukcijo te ceste, saj bo po kaki hudi nesreči za to prepozno.

Ta dopis naslavljamo osebno na vas, ker so ostale službe, zadolžene za to področje, odpovedale. Upamo, da boste v najkrajšem možnem času ustrezno ukrepali, saj bomo v nasprotnem primeru o obupnem stanju te ceste prisiljeni obvestiti medije, saj ne želimo, da bi se zaradi naše pasivnosti zgodila kaka hujša nesreča. Ta dopis je napisan v imenu in na željo sveta KS Planina in vseh prebivalcev Planine.

Za razumevanje in čimprejšnjo rešitev tega problema se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav!                                                                    Predsednik sveta KS Planina
Planina, 12.04.2013                                                                  Marko Milavec

Odgovor Udovič Boštjana, direktorja občinske uprave v imenu Občine Postojna

Spoštovani!

Na vaš dopis odgovarjam kar jaz, ker sem z zadevo podrobno seznanjen. Občinske službe pa v konkretnem primeru niso odpovedale, temveč že dolgo aktivno delajo na rešitvi problema, ki ga navajate.

Že sami v dopisu ugotavljate, da si občina že nekaj časa prizadeva, da bi država prevzela upravljanje nad navedeno cesto. Naše aktivnosti v tej smeri so najvišjo točko dosegle v letu 2012, ko smo na Direkcijo za ceste in pristojno ministrstvo naslovili več dopisov za ureditev problematike. Po naši analizi je bilo namreč ugotovljeno, da bi odsek Unec – Planina po vseh znanih kriterijih moral spadati v pristojnost države. V drugi polovici leta smo nato prejeli odgovor, da država navedenega prevzema v upravljanje ne bo izvedla, ker naj za to ne bi obstajali utemeljeni razlogi. Tudi država se namreč otepa upravljanja s cestami, ki zaradi njihovega stanja pomenijo povečano finančno obremenitev.

Glede na negativne odgovore smo v drugi polovici leta na Občini Postojna pripravili finančno konstrukcijo in terminski plan sanacije dela ceste, ki leži na območju naše občine. Ta je bil predstavljen tudi na lanski seji posvetovalnega sveta krajevnih skupnosti, zato nas čudi, da z njim niste seznanjeni. Po optimistični varianti bi nas celoten projekt stal preko 1,5 milijona evrov, zato je bila predvidena fazna sanacija, in sicer v letih 2014-2017. Ob tem je potrebno poudariti, da bi se lahko skupni stroški ob dodatnih zahtevah Zavoda za varstvo kulturne dediščine v zvezi z mostom čez Unico, ki je spomeniško zaščiten, še precej povzpeli. Na posvetovalnem svetu smo se tudi zavezali, da si bomo ne glede na načrte še naprej prizadevali doseči prevzem ceste v upravljanje države.

Ob obisku Vlade RS v naši regiji v januarju letos, smo ob sestanku z ministrom Černačem in direktorjem DRSC g. Fickom navedeni problem ponovno izpostavili. G. Ficko nam je obljubil ponovno preučitev argumentov za njihov zavrnilni odgovor. V februarju letos nam je g. Ficko ob ponovnem sestanku zagotovil, da bo do prevzema ceste v državno upravljanje vendarle prišlo, in sicer do junija letos. V tem primeru lahko pričakujemo nekoliko hitrejšo sanacijo od pričakovane, saj celoten strošek za državo le ne predstavlja tako velike težave kot za občino. Ker pa se je v vmesnem času zamenjala vlada, še vedno dopuščamo tudi možnost, da bi na državni ravni prišlo do spremembe odločitve. V tem primeru bomo nedvomno nadaljevali z uresničevanjem pripravljenega terminskega plana in bi do konca letošnjega leta že pripravili potrebno dokumentacijo za sanacijo prvega dela ceste (predvidoma od vasi Planina do mosta čez Unico).

Lep pozdrav,
Boštjan Udovič
Direktor občinske uprave

`